شهریار - شعرهای ناب هر روز می گذشت از این زیر پله ها. آهسته تا بهم نزند خواب ناز ما. امروز هم گذشت. در باز و ... شهریار - شعرهای ناب شهریار - شعرهای نابگنجور » فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱ - آغاز کتاب با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید. گنجور » فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱ - آغاز کتاب گنجور » فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱ - آغاز کتاب